Condicions del servei addicionals de Google Chrome i ChromeOS

Darrera modificació: 8 de setembre de 2023

En utilitzar Chrome o ChromeOS, accepteu les Condicions del servei de Google, que podeu consultar a https://policies.google.com/terms, i aquestes Condicions del servei addicionals de Google Chrome i ChromeOS.

Aquestes Condicions del servei addicionals de Google Chrome i ChromeOS s'apliquen a la versió de codi executable de Chrome i ChromeOS. La major part del codi font de Chrome està disponible sense cap càrrec d'acord amb els acords de llicència de programari lliure que es poden consultar a chrome://credits.

L'ús que feu de determinats components de Chrome i ChromeOS està subjecte a les condicions següents:

AVC

AQUEST PRODUCTE ES CONCEDEIX SOTA UNA LLICÈNCIA DE CARTERA DE PATENTS AVC PER A L'ÚS PERSONAL PER PART D'UN CONSUMIDOR O PER A ALTRES USOS EN QUÈ NO ES REBI CAP REMUNERACIÓ PER (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L'ESTÀNDARD AVC ("VÍDEO AVC") O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR COM A PART D'UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER PERSONAL O QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER SUBMINISTRAR VÍDEO AVC. NO ES CONCEDEIX CAP LLICÈNCIA NI HI HA CAP LLICÈNCIA IMPLÍCITA PER A CAP ALTRE ÚS. PER OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL, CONSULTEU LA PÀGINA D'MPEG (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).

A més, l'ús que feu de determinats components de ChromeOS està subjecte a les condicions següents:

MPEG-4

AQUEST PRODUCTE ES CONCEDEIX SOTA UNA LLICÈNCIA DE CARTERA DE PATENTS VISUALS MPEG-4 PER A L'ÚS PERSONAL I NO COMERCIAL PER PART D'UN CONSUMIDOR PER (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMITAT AMB L'ESTÀNDARD DE VÍDEO MPEG-4 ("VÍDEO MPEG-4") O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO MPEG-4 CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR COM A PART D'UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER PERSONAL I NO COMERCIAL O QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA D'MPEG-4 PER PROPORCIONAR VÍDEO MPEG-4. NO ES CONCEDEIX CAP LLICÈNCIA NI HI HA CAP LLICÈNCIA IMPLÍCITA PER A CAP ALTRE ÚS. PER OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL, INCLOSA LA RELACIONADA AMB ELS USOS PROMOCIONALS, INTERNS I COMERCIALS I AMB LLICÈNCIES, CONSULTEU LA PÀGINA D'MPEG LA, LLC (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).