Cerca pàgines amb...
 
Podeu fer això al quadre de cerca:
Escriviu les paraules importants: rat terrier tricolor
Poseu les paraules exactes entre cometes: "rat terrier"
Escriviu OR entre totes les paraules que vulgueu: miniatura OR estàndard
Poseu un signe menys davant de les paraules que no vulgueu que apareguin: -rosegador, -"Jack Russell"
fins a
Poseu dos punts seguits entre els números i afegiu una unitat de mesura: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
A continuació, limita els resultats per...
Cerqueu pàgines en l'idioma que seleccioneu.
Cerqueu pàgines publicades en una regió determinada.
Cerqueu pàgines actualitzades durant el període que especifiqueu.
Cerqueu un lloc (per exemple, wikipedia.org ) o bé limiteu els resultats a un domini, com ara .edu, .org o .gov
Cerqueu termes a tota la pàgina, al títol de la pàgina o a l'adreça web, o bé enllaços a la pàgina que voleu trobar.
Indiqueu a SafeSearch si ha de filtrar el contingut sexual explícit o no.
Cerqueu pàgines en el format que preferiu.
Cerca pàgines que puguis utilitzar lliurement.
També podeu...
Troba pàgines similars a un URL
Cerca pàgines que he visitat
Fes servir operadors al quadre de cerca
Personalitza la configuració de cerca
Aplicacions de Google
Menú principal